Details: miscellaneous wheel-thrown stoneware 2014